Suomeksi > Pölynsidonta

Concria™ Trowel Hard Betonin viimeistely– ja pölynsidonta-aine 

Yhdellä tuotteella parempi pinta – yhdellä käyntikerralla!

Laadukas Concria Trowel Hard –viimeistelyaine sumutetaan sirote– ja betonilattiaan hiertämisen ja siivityksen yhteydessä. Helppokäyttöisen nestemäisen nano silikan ansiosta pinnasta tulee parempikiiltävätiivis ja kova. Yksi tuote ja yksi työmaakäynti riittää, sillä Trowel Hard on myös pölynsidonta-aine.  

Trowel Hard ‘voitelee’ pinnan, joka auttaa pelastamaan pinnan vaikeissakin valuolosuhteissa massan vesi-sementti-suhdetta muuttamatta. Nano silika on pozzolaani; se reagoi kaliumhydroksidin kanssa parantaen sementin hydratoitumista merkittävästi. Lattiapinnasta tulee tiiviimpi, kulutuskestävyys paranee ja loppulujuus saavutetaan nopeammin   

Pölynsidontakäsittely jo valun aikana 

Perinteinen pölynsidontakäsittely (litium/natrium) suositellaan tehtäväksi vasta 28 vrk:n kuluttua valustaNano silikalla saavutettu aikasäästö on huomattava; pölynsidonta hoituu jo valun yhteydessä, eikä pintaa tarvitse käsitellä uudestaan edes kiiltohiontaprosessin aikana.  

Lattiapinta saadaan siivitettyä huomattavasti tiiviimmäksi ja kiiltävämmäksiTeollisuustiloissa ja halleissa tällainen lattia on helpommin puhdistettavissa. Kiillotushiontaprojekteissa (esim. liike- ja julkiset tilat) Trowel Hardin käyttö nopeuttaa projektin aikatauluaEsimerkiksi sirotelattia voidaan hioa jo 7 päivän kuluttua valusta, jos pinnan puristuslujuus on riittävä 

Parantaa ja helpottaa pintojen viimeistelyä, jopa vaikeissa olosuhteissa! 

Lattiaurakoitsija joutuu monesti toimimaan haastavissa valuolosuhteissa, jolloin riskinä on betonipintojen epäonnistuminen. Massa kuivuu liian nopeasti ja pintaan on pakko sumuttaa vettä, vaikka se heikentää lattiapinnan laatuaEnää ei tarvitse ottaa riskiä! Trowel Hard kosteuttaa pintamuuttamatta vesi-sementtisuhdetta, jolloin saadaan toivottua lisäaikaa pintojen viimeistelyyn. Sirotteen asennuksen yhteydessä Trowel Hard toimii kuin ’liima’, joka sitoo alusbetonin ja sirotteen yhteen vähentäen irtoamisriskiä.  

Vaikeissa valuolosuhteissa Trowel Hard -käsitelty pinta on paljon kestävämpi kuin vedellä viimeistelty. VTT:n veden pidättävyystestin mukaan Trowel Hard hidastaa veden haihtumista betonista lähes 20 %. Tämä suojaa sirotetta liian nopealta kuivumiselta ja niihin liittyviltä ongelmilta, kuten esimerkiksi ns. ’kopon’ syntymiseltäplastiselta halkeilulta ja muilta pintavioilta. Lattian jälkihoito alkaa jo hiertovaiheessa.  

Sirotelattian työmaatesti 

Tummanharmaaseen sirotelattiaan tehtiin käsittelemätön ja käsitelty alue, ja kummatkin alueet hiottiin ’auki’. Käsittelemättömässä pinnassa on näkyvää plastista halkeilua ja pinta on huokoinen. Trowel Hardilla käsitelty pinta on tiivis, sileä ja kiiltävä. 

Ohuthietutkimus (ASTM C856-18A) 

Betonista valmistetuista ohuthienäytteistä tutkitaan betonin ominaisuuksia ja betonissa tapahtuneita muutoksia samaan tapaan kuin geologi tutkisi kallioperästä otettuja näytteitä. Tutkimuksessa selvisi, että Trowel Hard -käsitellyssä sirotepinnassa hydratoitumisaste on 21,9 % parempi kuin käsittelemättömässä pinnassa. Tulosta voidaan pitää merkittävänä.  

Mitä Trowel Hard on? 

Nestemäinen nano silikaa sisältävä betonin viimeistelyaine on pozzolaani kuten lehtotuhka, masuunikuona tai silikapulveriPozzolaanit ovat kuin liima, joka pitää betonin kasassa. Trowel Hardin erityisyys on nestemäisyys sekä tarkasti valikoitu silika, jonka partikkelit ovat kooltaan alle 100 nanometriä eli 1000 kertaa pienempiä, kuin tavallisen lentotuhkan partikkelit.  

Trowel Hard on myös puhtaampi ja sillä on paljon parempi reagoiva pinta-ala kuin muilla pozzolaaneilla. Pienen partikkelikoon ansiosta syntyy myös tiiviimpi ja täydellisempi betoni, sillä nanokokoiset silikapartikkelit pystyvät tunkeutumaan isompiin sementtipartikkeleihin.  

Kuinka Trowel Hard toimii? 

Laadukkaampi, tiiviimpi ja kovempi betoni muodostuu, kun nano silika reagoi kalsiumhydroksidin kanssa, jota muodostuu sementin ja veden reaktioissa (hydrataatio). Tästä muodostuu tavallisen sementtikiven kaltaista kalsiumsilikaattihydraattia. Nano silika kiihdyttää ja parantaa hydrataatiota 

Kalsiumhydroksidikiteiden väheneminen sementtikivessa tiivistää erityisesti kiviaineksen ja sementtikiven rajapintaa. Reaktiotuotteet vähentävät ja pienentävät betonin kapillaarihuokosia, jolloin myös betonin vesi- ja kaasutiiviys paranevat. Samalla paranee betonin kemiallinen kestävyys, koska aggressiiviset aineet eivät pääse tunkeutumaan betoniin. Betonin ns. hikoileminen vähenee, sillä nano silika sulkee betonin huokosia vähentäen merkittävästi veden nousemista pintaan.